Dla kupujących

Doradztwo w zakupie dzieł sztuki na całym świecie.

Dla sprzedających

Sprzedaż dzieł sztuki na światowych aukcjach, w galeriach oraz private sales.

Obsługa kolekcji

Rozwojowe i zyskowne prowadzenie kolekcji dzieł sztuki, katalogowanie, aktualne wyceny, ubezpieczenia.

Inwestowanie

Doradztwo w zyskownym lokowaniu kapitału w dzieła sztuki.

Edukacja

Organizacja wyjazdów na zagraniczne targi sztuki oraz kluczowe wystawy międzynarodowe. Poszerzanie biblioteki kolekcjonera o wybitne publikacje.

Magazynowanie

Przechowywanie dzieł sztuki w wyspecjalizowanym, ubezpieczonym magazynie spełniającym europejskie wymogi bezpieczeństwa.

Oprawa i logistyka

Ręcznie wykonane ramy zaprojektowane indywidualnie do potrzeb, skrzynie transportowe oraz transport dzieł sztuki na terenie kraju i za granicę.

Aranżacja dzieł sztuki

Aranżacja dzieł sztuki w przestrzeni domowej i biurowej.

Dla kupujących

 • Wyszukujemy obiekty dostosowane do potrzeb kolekcjonera na całym świecie.
 • Docieramy do najlepszych i najciekawszych dzieł sztuki.
 • Na podstawie zainteresowań przyszłego kolekcjonera pomagamy wyznaczyć ideę przewodnią zbioru.
 • Przygotowujemy profil merytoryczny oraz zyskowny plan rozwoju kolekcji.
 • Pośredniczymy w ubezpieczeniu kolekcji.
 • Koordynujemy transporty i magazynowanie zbiorów.
 • Dbamy o bezpieczeństwo i stan konserwatorski dzieł.
 • Na życzenie wydajemy ekskluzywny katalog kolekcji.

„Naszym celem jest przedstawienie najdoskonalszej i zweryfikowanej, pod względem merytorycznym i jakościowym, oferty. Stawiamy nacisk na jakość a nie ilość. Cały nasz zespół pracuje nad dotarciem do najwybitniejszych okazów na rynku sztuki.”

Michał Olszewski
Prezes Zarządu

„Rozwijamy się merytorycznie wspólnie z naszymi kolekcjonerami. W naszych poszukiwaniach otwieramy się na nowe nurty w sztuce, precyzyjnie przeszukujemy archiwa by zdobyć jak najwięcej informacji o dziełach sztuki, które pozyskujemy. Możemy poszczycić się najciekawszymi, przemyślanymi kolekcjami z klarownie obraną drogą ich rozwoju."

Iwona Wojnarowicz
Dyrektor zarządzający

Dla sprzedających

 

 • Wyceniamy dzieła sztuki na podstawie przeprowadzonych badań jego pochodzenia, historii wystawienniczej, bibliografii oraz historii sprzedaży analogicznych dzieł.
 • Dążymy do maksymalizacji wyniku finansowego sprzedającego.
 • Na życzenie sprzedającego lub kupującego dbamy o pełną dyskrecję przeprowadzanych przez nas transakcji.

 „Wybitne prace nie muszą być poddawane aukcyjnej weryfikacji, ze względu na ich historyczną i artystyczną wartość, którą znacznie łatwiej docenić, gdy transakcję przeprowadza się w sposób dyskretny i spokojny.”

Iwona Wojnarowicz
Dyrektor zarządający

„Dyskretna sprzedaż nie zamyka drogi do późniejszego wstawienia obiektu na aukcję, jeżeli tylko byłoby to przez naszych ekspertów zalecane.”

Rafał Kucharski
Członek Zarządu

Obsługa kolekcji

 
 • Przygotowujemy profil merytoryczny oraz zyskowny plan rozwoju kolekcji.
 • Przygotowujemy i wydajemy profesjonalne katalogi kolekcji.
 • Profesjonalnie fotografujemy, badamy proweniencję, katalogujemy zbiory.
 • Dokonujemy obiektywnej wyceny obiektów.
 • Przygotowujemy ekspertyzy.
 • Pośredniczymy w ubezpieczaniu kolekcji.
 • Magazynujemy i zabezpieczamy zbiory.
 • Koordynujemy transporty i dbamy o bezpieczeństwo prac.

Inwestowanie

 
 • Wyszukujemy na rynku polskim oraz światowym pionierskie dzieła, w które warto zainwestować.
 • Szacujemy stopy wzrostu wartości dzieł sztuki.
 • Prowadząc stałą analizę sytuacji rynkowej, na bieżąco raportujemy inwestorowi o wzroście wartości zakupionych obiektów.

Edukacja

 • Regularnie organizujemy wyjazdy na najważniejsze targi sztuki oraz wystawy na całym świecie.
 • Dbamy o rozbudowywanie biblioteki kolekcjonera o wybitne publikacje tematyczne.
 • Wskazujemy nowe trendy w sztuce.

Magazynowanie

 • Przechowujemy dzieła sztuki w specjalnie do tego zaprojektowanym, w pełni bezpiecznym magazynie, wyposażonym w system ochrony dzieł sztuki.
 • Do każdego obiektu przygotowujemy skrzynie magazynowe.
 • Dbamy o stan konserwatorski przechowywanych obiektów.
 • Zachowujemy pełną dyskrecję oraz przestrzegamy procedur bezpieczeństwa najwyższego stopnia.

Oprawa i logistyka

 • Zlecamy indywidualnie zaprojektowane, ręcznie robione ramy do obrazów oraz postumenty do rzeźb.
 • Zamawiamy skrzynie transportowe do przechowywania dzieł sztuki oraz opakowania spersonalizowane np. na prezent.
 • Koordynujemy specjalistyczny transport obiektów w Polsce i na świecie.

Aranżacja dzieł sztuki

 • Współpracujemy z profesjonalnym studiem aranżacji dzieł sztuki w przestrzeni domowej oraz biurowej.
 • Proponujemy wybór dzieł sztuki według ustalonych wytycznych dotyczących stylu, wyglądu konkretnej przestrzeni oraz planowanego budżetu.
 • Dobieramy oprawę, postumenty oraz profesjonalne oświetlenie.
 • Przygotowujemy wizualizacje i „przymierzamy” dzieła sztuki w dedykowanej przestrzeni.